Administracja publiczna

Świadczymy obsługę prawną organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie:

  • reprezentowania w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej;
  • sporządzania i opiniowania projektów aktów kierownictwa wewnętrznego i prawa miejscowego;
  • sporządzania i opiniowania projektów zawieranych umów;
  • uczestnictwa w prowadzonych negocjacjach (rokowaniach);
  • obsługi sesji organów uchwałodawczych;
  • obsługi gminnych jednostek organizacyjnych (ośrodków pomocy społecznej, szkół, zakładów).