Pacta sunt servanda #4

Czas pokrótce omówić, jakie obowiązki ciążą na zamawiającym wykonanie remontu. Kiedy powinniśmy zapłacić wynagrodzenie? Kiedy przedawniają się nasze roszczenia? O tym w dzisiejszym – ostatnim z całego cyklu – artykule.

Przed lekturą zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi artykułami z zakresu poruszanej tu tematyki: #1, #2 i #3.


Wynagrodzenie

Podstawowym obowiązkiem zamawiającego (klienta) jest zapłata wynagrodzenia. Wynika to z definicji stosunku prawnego, jakim jest umowa o dzieło. Nie ma przy tym znaczenia, w jaki sposób wynagrodzenie takie zostało określone – czy kosztorysowo, czy ryczałtowo.

Co ważne, już na etapie ustalania wysokości wynagrodzenia warto dokładnie określić sposób rozliczenia się z wykonawcą. Kiedy należy uiścić wynagrodzenie? Continue reading

Pacta sunt servanda #3

W poprzednich tekstach przedstawiliśmy Państwu skutki niewykonania i niewłaściwego wykonania zobowiązania. Cofnijmy się jednak do momentu, od którego de facto zależy sytuacja klienta w przypadku wadliwie wykonanego remontu – do chwili ustalania treści umowy. W jaki sposób określić wynagrodzenie? Kto powinien dostarczyć materiał? I jak się później rozliczyć?

Przed dalszą lekturą zachęcamy do zapoznania się z materiałem zawartym tutaj: #1 i #2.


Rodzaj umowy 

Poprzednie artykuły przedstawiały ogólne zasady dochodzenia roszczeń na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Należy mieć jednak świadomość, że Kodeks cywilny reguluje w sposób szczególny niektóre kontrakty, na podstawie których powstaje stosunek prawny. Continue reading

Kodeks urbanistyczno-budowlany w konsultacjach

Kiedy w marcu 2015 roku nowelizowano Prawo budowlane, wyraziliśmy nasze rozczarowanie, że ustawodawca po raz kolejny zamiast kompleksowej regulacji procesu budowlanego, serwuje jedynie skromną zmianę.

30 września 2016 r. (1,5 roku później!) pojawiło się światełko w tunelu: Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – obszernego aktu mającego w przyszłości stanowić fundament prawny procesów inwestycyjnych w Polsce.

Dokument zawiera ponad 600 artykułów i jego analiza stanowi nie lada wyzwanie – nam pozostaje więc lektura, a Państwu – trzymanie kciuków za szybką legislację i wreszcie dobre prawo budowlane!

Nasz tekst z marca 2015 roku znajdziecie Państwo tutaj.

Pacta sunt servanda #2

Zwykle ekipa remontowa to znajomi znajomego i odnośnie wszystkiego można się dogadać.  Dlaczego mielibyśmy sporządzać umowę? No właśnie dlatego, że głównie z takich relacji powstają problemy prawne. Ekipa opóźnia rozpoczęcie prac, potem przedłuża remont w nieskończoność, finalnie kładzie kafelki krzywo, a podłoga skrzypi. W poprzednim tekście wyjaśnialiśmy, na czym polega zasada pacta sunt servanda. Czas przedstawić konkrety.

Przed lekturą zachęcamy do zapoznania się z naszą poprzednią publikacją, której tekst znajduje się tutaj.


Elementy podstawowe umowy

Warunkiem odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest istnienie między stronami ważnej umowy. Pamiętajmy, że to w naszym interesie jest, aby taka umowa została sporządzona. Continue reading

Pacta sunt servanda

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania generuje obowiązek naprawienia szkody

Czas na remont. Zamawiamy ekipę, przedstawiamy wizję naszego nowego mieszkania i czekamy na efekty prac. Niestety, te nie zawsze są zadowalające. Scenariusz, w którym zobowiązany – w tym przypadku ekipa remontowa – niewłaściwie wykonuje remont to scenariusz aż nazbyt popularny. Jakie prawa przysługują poszkodowanemu?

Regułą, która obowiązuje w prawie cywilnym, a w szczególności w prawie kontraktowym, jest zasada pacta sunt servanda. Ta paremia, zgodnie z którą „umów powinno się dotrzymywać”, przyświeca wszystkim czynnościom prawnym. Decydując się na przykładowy remont, ale też na zaciągnięcie każdego innego zobowiązania, wychodzimy z założenia, że każda ze stron wywiąże się ze swoich obowiązków. Jednak nie zawsze taki optymistyczny scenariusz się spełnia. Wówczas warto mieć świadomość prawną, jak kształtuje się sytuacja obu stron. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z cyklem materiałów dotyczących niewykonania i nienależytego wykonania umowy. Zacznijmy od przybliżenia ogólnej zasady z art. 471 k.c., który ochroni poszkodowanego. Continue reading

Zmiany w przepisach prawa pracy

22 lutego wchodzą w życie nowe przepisy prawa pracy, które poprawiają sytuację pracowników. Opisywane zmiany dotkną także tych aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany nie dotyczą zatrudnionych np. na umowie o dzieło i umowie zlecenia.


Rzeczywista próba

Każdą umowę o pracę może poprzedzać umowa zawarta na okres próbny. Ustawodawca zakłada, iż właśnie dzięki takiej formie zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli nawzajem się sprawdzić. Dlatego umowa ta nie może przekraczać 3 miesięcy, a nowe przepisy wyraźnie dopuszczają zastosowanie takiego rozwiązania tylko raz. Wyjątkiem jest między innymi sytuacja, gdy pracodawca będzie chciał sprawdzić inne kwalifikacje pracownika – do wykonywania pracy innego rodzaju. Continue reading

Dobre imiona

Niedawno francuski sąd orzekł, że nadanie dziecku imienia od popularnego masła orzechowego Nutella jest sprzeczne z prawem. W orzeczeniu organ zmienił imię na Ella uzasadniając, że decyzja rodziców ośmiesza dziewczynkę. Również w Polsce istnieją przepisy ograniczające wybór imienia. Obecnie można nadać dziecku imię obcego pochodzenia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, imię nadawane dziecku przez rodziców nie może mieć zdrobniałej formy oraz nieprzyzwoitego lub ośmieszającego charakteru. Według doktryny, nie powinno ono pochodzić od nazwy geograficznej i budzić negatywnych skojarzeń.  Dodatkowo obowiązują pewne zwyczajowe zasady: nie powinno razić sztucznością czy ekstrawagancją, a do tego  powinno być zgodne z regułami gramatycznymi i ortograficznym.  Continue reading

House of cards

W 2012 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w uzgodnieniach społecznych projektu „założeń nowego Prawa budowlanego”, Przedstawiona wówczas wersja na 32 stronach opisywała idee i główne zamierzenia. Dziś, czyli 3 lata później, mówimy o nowelizacji prawa budowlanego. Na czym polegają wprowadzone zmiany i dlaczego wciąż są to tylko zmiany kosmetyczne?

Najważniejsza zmiana przewiduje możliwość wybudowania domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych, altan i garaży o powierzchni zabudowy do 35 m2 wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Do tej pory budowa każdego z tych obiektów poprzedzona była uzyskaniem pozwolenia w drodze decyzji administracyjnej. Continue reading

Tabletki bez recepty

Poruszenie. Zamęt. Fala krytyki. Tabletka „dzień po” wywołała zamieszanie. Z dnia na dzień okazało się, że można ją kupić w aptece bez recepty. Kiedy i jak to się stało?

Poza zamętem etycznym, który przeważa obecnie w mediach, widać też niezły zamęt informacyjny. 7 stycznia Komisja Europejska zdecydowała, że środki antykoncepcji awaryjnej ellaOne mogą być dostępne w krajach Unii Europejskiej bez recepty. Podniósł się krzyk i wrzask, a niewielu usłyszało dalszą część, że decyzja o ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń zależy od władz krajowych. Continue reading

Prawo po stronie klienta

Dzień dobry, czy ma Pani komputer? Nie, nie mam. A komórkę? Nie, proszę Pana. A może kalkulator? – ta Pani miała kalkulator, a sprzedawca nakłonił ją do kupna „Internetu na kalkulator”. To jedna z legend krążących wśród sprzedających produkty telefonicznie. Od końca 2014 roku taki kreatywny pracownik nie sprzeda już towaru lub usługi bez pisemnej umowy.

Obecnie głośno o kampanii informacyjnej dotyczącej praw konsumentów. Dzięki aktywnej postawie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przepisy tłumaczone są na prosty i zrozumiały język. Wszystko za sprawą zmian w prawie, które weszły w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku. Continue reading

Nowe kary dla kierowców

System viaTOLL zaczął w Polsce obowiązywać z dniem 1 lipca 2011 roku. Zgodnie z jego zasadami, w przypadku przejazdu pojazdu przez bramkę poboru opłat, system automatycznie pobierał kwotę pieniędzy z konta danej firmy. Nieopłacenie lub niewłaściwe opłacenie przejazdu równało się wymierzaniu przez Inspekcję Transportu Drogowego wysokich kar pieniężnych. Wdrożenie systemu wywołało wiele głosów sprzeciwu, a jego funkcjonowanie – wrogów w osobach kierowców i właścicieli firm transportowych. Z 2 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja tych przepisów.

Główne argumenty podnoszone przez branżę transportową sprowadzały się do kilku zasadniczych kwestii. Continue reading