Czas na eksmisję

Krótka historia o tym, co łączy obywateli Ukrainy i właścicieli lokali mieszkalnych w Polsce, czyli dlaczego covidowy zakaz eksmisji trwał tak długo.


PODSTAWOWA ŚCIEŻKA PRAWNA

Obowiązkiem najemcy jest zapłata czynszu. Jeżeli najemca nie płaci właścicielowi, umowę można wypowiedzieć. Co zrobić w sytuacji, gdy pomimo tego najemca nie chce opuścić lokalu? Należy złożyć tzw. pozew o wydanie i opróżnienie lokalu (nazwijmy go potocznie: pozwem o eksmisję). Jeżeli sąd wydał wyrok nakazujący eksmisję, a najemca nadal nie opuszczał lokalu, występowaliśmy o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie kierowaliśmy sprawę do komornika, który doprowadzał do wykonania wyroku. To takie telegraficzne uproszczenie ścieżki prawnej chroniącej prawo własności. Continue reading

8 najczęstszych błędów popełnianych przez świadków

Wakacyjny strój. Kierowanie wypowiedzi do radcy prawnego. Brak wnioskowania o zwrot poniesionych kosztów. To tylko kilka z niewłaściwych zachowań świadków, z którymi mamy do czynienia od wielu lat. Poniżej prezentujemy Państwu naszą listę spostrzeżeń na temat najczęstszych błędów popełnianych przez świadków.


1. NIEODPOWIEDNI UBIÓR

Niedawno w jednym z sądów ukarano świadka grzywną z powodu niewłaściwego ubioru. Świadek założył krótkie spodenki na rozprawę i choć wydawać by się mogło, że upał uzasadniał taki wybór, sąd stwierdził, iż takie zachowanie narusza szacunek sądu, który należy okazywać mową, gestem oraz odpowiednim strojem. Continue reading

Stawiennictwo świadka w sądzie w dobie pandemii COVID-19

Panująca sytuacja epidemiczna wymogła wdrożenie szczególnych procedur w sądach. Dość wskazać, że przy wejściu do budynku weryfikacji podlegają dane osobowe, a następnie mierzona jest temperatura i dezynfekowane dłonie. O czym jeszcze warto wiedzieć z perspektywy świadka w dobie pandemii COVID-19?


CHOROBA, KWARANTANNA, KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ

Po pierwsze: zdrowie jest najważniejsze. Osoby wezwane w charakterze świadka powinny stawić się w sądzie, jest to oczywiste i potrzebne, celem sprawnego procedowania przez sąd. Nie ma jednak charakteru bezwzględnego –  zasadą jest, że jeśli stan zdrowia uniemożliwia świadkowi wykonanie obowiązku, powinien poinformować o tym sąd. Continue reading

Przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę – czyli o przebiegu rozprawy z perspektywy świadka

Złożenie wniosku o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka jest jednym z podstawowych wniosków dowodowych w procedurze cywilnej. Składamy go, chcąc wykazać swoje stanowisko zgodnie z zasadą ciężaru dowodu i mamy nadzieję, że świadek stawi się na rozprawie i udzieli odpowiedzi na pytania. Jednak dla osób nieobcujących z sądem, wykonanie obowiązku stawiennictwa często wiąże się z silnymi emocjami, m.in. stresem spowodowanym nową sytuacją i niewiedzą, co się wydarzy. Jak zatem wygląda rozprawa i czego świadek może spodziewać się w jej toku?


ODEBRALIŚMY WEZWANIE

W pierwszej kolejności dochodzi do doręczenia wezwania do stawiennictwa. Treść tego dokumentu wynika z przepisów procedury cywilnej. Zgodnie z art. 262 k.p.c., Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, oraz o wynagrodzeniu za utratę zarobku. Continue reading

Stanowisko ws. wyroku TK sygn. akt K 1/20

W ubiegłym tygodniu opublikowano uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby, jest sprzeczny z Konstytucją. Oznacza to, że po ponad trzech miesiącach od ogłoszenia tego kontrowersyjnego i trudnego wyroku, wreszcie mamy możliwość zapoznania się z argumentacją, która doprowadziła do takiego orzeczenia.

Nas ona nie przekonuje.

Dlaczego? Continue reading