Wynagrodzenie

Proponujemy opcje wynagrodzenia z tytułu świadczonej pomocy prawnej:

  1. Wynagrodzenie z tytułu konsultacji, porady, opinii prawnej, sporządzenia pisma procesowego i pozaprocesowego w wysokości od 200 netto za czynność jednorazową.
  2. Wynagrodzenie określone w umowie zlecenie w przypadku prowadzenia sprawy indywidualnej wymagającej zróżnicowanych czynności prawnych.
  3. Wynagrodzenie z tytułu stałej obsługi prawnej  w oparciu o ustaloną stawkę miesięczną za wykonanie usług określonych w umowie.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia bierzemy pod uwagę wymagania Klienta oraz przedmiot świadczonej obsługi prawnej, mając na uwadze stopień skomplikowania oraz wymaganego nakładu pracy. Jako dodatkowy element wynagrodzenia stosujemy również wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy tzw. prowizja od wyniku  (success fee).


W przypadku wejścia na drogę sądową, zasady ustalania i wysokość wynagrodzenia radców prawnych przed organami sprawiedliwości regulują: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.