Stawiennictwo świadka w sądzie w dobie pandemii COVID-19

Panująca sytuacja epidemiczna wymogła wdrożenie szczególnych procedur w sądach. Dość wskazać, że przy wejściu do budynku weryfikacji podlegają dane osobowe, a następnie mierzona jest temperatura i dezynfekowane dłonie. O czym jeszcze warto wiedzieć z perspektywy świadka w dobie pandemii COVID-19?


CHOROBA, KWARANTANNA, KONTAKT Z OSOBĄ ZAKAŻONĄ

Po pierwsze: zdrowie jest najważniejsze. Osoby wezwane w charakterze świadka powinny stawić się w sądzie, jest to oczywiste i potrzebne, celem sprawnego procedowania przez sąd. Nie ma jednak charakteru bezwzględnego –  zasadą jest, że jeśli stan zdrowia uniemożliwia świadkowi wykonanie obowiązku, powinien poinformować o tym sąd.

W obecnej sytuacji, należy zachować szczególną ostrożność i poinformować sąd nie tylko o samej chorobie, ale również o przebywaniu na kwarantannie czy o kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem.

Można zrobić to drogą elektroniczną lub telefoniczną, informując o wyjątkowej sytuacji – najlepiej z odpowiednim wyprzedzeniem. Właściwe namiary znajdują się na dokumencie wezwania do stawiennictwa oraz na stronach internetowych.

Przy okazji, radzimy dopytać się, czy wobec tego należy przedłożyć do sądu np. odpowiednie zaświadczenie.


OSOBY STARSZE I PRZEWLEKLE CHORE

Dodatkową grupą, która jest szczególnie narażona na zarażenie wirusem, stanowią osoby starsze i przewlekle chore. Z tego względu, jeśli osoby znajdujące się w grupie wysokiego ryzyka mają stawić się w sądzie na rozprawie, również radzimy ustalenie, czy taka obecność jest bezwzględnie konieczna, a ewentualnie dopytanie, czy istnieje możliwość złożenia zeznań np. na piśmie.

Obecnie często spotykamy się z tym, że sądy w trybie art. 2711 k.p.c. postanawiają o składaniu przez świadka zeznań na piśmie. Jest także możliwości przesłuchania świadka on-line.

Takie rozwiązania nie wiążą się z ryzykiem zarażenia i stanowią bezpieczne i zgodne z przepisami prawa rozwiązanie tej wyjątkowej sytuacji.


ROZPRAWA ON-LINE

Warto dokładnie zapoznać się z dokumentem wezwania do sądu w charakterze świadka. W jego treści coraz częściej pojawiają się zapytania, czy świadek chciałby zeznawać w trybie zdalnym, a jeżeli wyraża zainteresowanie – w jaki sposób poinformować o tym sąd.

Jednak nawet w przypadku braku takiej informacji w wezwaniu, można skontaktować się z sądem i zapytać o możliwość przesłuchania w trybie on-line.

Rozprawy on-line stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Najczęściej nie wymagają szczególnego oprogramowania, a udział w takim spotkaniu wiąże się z uczestnictwem poprzez skorzystanie z linku aktywacyjnego. O szczegółach, jak i kwestiach technicznych, zainteresowani  zostaną indywidualnie powiadomieni.

Pamiętajmy jednak, że możliwość przesłuchania w trybie on-line zależy od możliwości technicznych każdego sądu.


INNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Powszechnym widokiem przed sądami stały się grupy osób oczekujących na wejście do budynku. To z tego powodu, że na termin nie należy stawiać się także zbyt wcześnie, ponieważ obecność w sądzie winna zostać ograniczona do minimum.

W budynku należy również obowiązkowo nosić maseczkę. Dotyczy to także składania zeznań – przy czym również inne osoby na sali sądowej przestrzegają tego obowiązku. Faktem jest, że przez zasłonięcie ust, trudniej zrozumieć osobę mówiącą, stąd przypominamy, aby starać się mówić głośno i wyraźnie, a jeżeli rozprawa będzie nagrywana – należy kierować wypowiedzi do mikrofonu.

Obowiązuje również zachowanie odpowiedniego dystansu – w elbląskim sądzie, w korytarzach oznakowano taśmą ostrzegawczą przestrzeń w taki sposób, aby ułatwić właściwe przemieszczanie się po budynku z zachowaniem rygorów.

Pamiętajmy, że sale rozpraw są regularnie dezynfekowane i wietrzone, zaś na korytarzach znajdują się dystrybutory ze środkami dezynfekującymi, z których należy korzystać przed wejściem do sali rozpraw. Wskazuje się, iż aby uniknąć ryzyka, najlepiej opuścić sąd niezwłocznie po zakończeniu przesłuchania – o ile sąd wskaże, że świadek może opuścić budynek.

 

Na koniec: przypominamy, iż o podstawowych informacjach związanych ze stawiennictwem w charakterze świadka już pisaliśmy – o tutaj.

r.pr. Justyna Bielawska

Dodaj komentarz