Szkolenia

Proponujemy:

  1. Prowadzenie konsultacji indywidualnych:
  • Wyjaśnianie przepisów prawa w oparciu o najważniejsze orzecznictwo i komentarze doktryny oraz rozwiązywanie rzeczywistych kazusów prawnych;
  • Ilość spotkań i tematyka zajęć indywidualnie dostosowana do Klienta.

2. Prowadzenie szkoleń specjalistycznych:

  • Nowa forma współpracy, zakładająca szerzenie świadomości prawnej i krzewienie kultury języka prawnego w sposób jasny i zrozumiały, z odejściem od sformalizowanej nomenklatury prawniczej;
  • Obejmuje prowadzenie szkoleń dla grup zorganizowanych w siedzibie zakładu pracy/ grup 6-ścio osobowych w siedzibie Kancelarii;
  • Zakończona poświadczeniem ukończenia szkolenia.