O nas

Radca Prawny Bartłomiej Bielawski
wpisany na listę OIRP w Gdańsku pod nr GD/E/334

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, za działalność w Samorządzie Studentów, Radzie Wydziału i Parlamencie Studentów czterokrotnie otrzymując wyróżnienie z rąk Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Po studiach założył Doradztwo Prawne Bartłomiej Bielawski, prowadząc zaś firmę podjął aplikację radcowską przy OIRP w Gdańsku i równocześnie studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek na Uniwersytecie Gdańskim.

Po ukończeniu aplikacji i studiów podyplomowych odnotował ocenę pozytywną z egzaminu zawodowego, a następnie zdobył tytuł radcy prawnego.

Od 2012 roku współpracuje z największym w Polsce wydawnictwem prawniczym, Wolters Kluwer. Doświadczenie zdobywał obsługując spółki prawa handlowego i klientów indywidualnych na terenie Gdańska, Elbląga oraz Czerska i Chojnic, a także prowadząc szkolenia z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego w prywatnej szkole policealnej w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie administracyjnym, budowlanym, przewozowym oraz prawie zamówień publicznych.

Świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w bieżącej działalności gospodarczej, prowadzi negocjacje biznesowe, świadczy zastępstwo procesowe w sądach powszechnych na terenie całego kraju oraz w organach administracji – w tym Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie. Biegle włada językiem angielskim.

Radca Prawna Justyna Bielawska
wpisana na listę OIRP w Gdańsku pod nr GD/E/333

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz licencjackie studia dziennikarskie również na Uniwersytecie Gdańskim.

Po ukończeniu drugiego z kierunków, podjęła aplikację radcowską przy OIRP w Gdańsku oraz nawiązała współpracę zawodową z trójmiejską kancelarią radców prawnych, obsługując spółki oraz klientów indywidualnych, a także reprezentując klientów przed sądami powszechnymi.

Po ukończeniu aplikacji i studiów podyplomowych odnotowała ocenę pozytywną z egzaminu zawodowego, a następnie zdobyła tytuł radcy prawnego.

Podczas aplikacji otrzymała wyróżnienie z rąk Dziekana OIRP za pracę Pro publico bono, ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej oraz Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim, prowadziła także szkolenia z zakresu prawa cywilnego oraz praca pracy w prywatnej szkole policealnej w Gdańsku.

Specjalizuje się w tematyce działalności ubezpieczeniowej, odszkodowaniach i zadośćuczynieniach, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, ochronie danych osobowych, prawie pracy, a także – w konstruowaniu umów cywilnych.

Wspiera walkę o prawa kobiet oraz o prawa dzieci, prowadzi rozmowy o charakterze mediacyjnym. Świadczy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi głównie w Elblągu i Gdańsku. W 2020 roku została wybrana delegatem z okręgu Gdańskiego na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.