Biznes

Współpraca z przedsiębiorcami obejmuje bieżącą pomoc prawną i egzekucję roszczeń, przygotowywanie opinii prawnych, pozwów oraz wezwań do zapłaty,  prowadzenie szkoleń, reprezentowanie klienta przed sądami i organami administracji, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak:

  • prawo spółek handlowych, od wyboru odpowiedniej formy prawnej spółki, poprzez sporządzenie umowy i prowadzenie przekształceń  właścicielskich oraz zmian w składzie organów spółek, sporządzenie i złożenie odpowiedniej dokumentacji do sądu rejestrowego, prowadzenie spraw z zakresu ochrony roszczeń wobec członków organów spółek;
  • windykacja należności i prowadzenie negocjacji;
  • prawo cywilne, w szczególności sporządzanie, opiniowanie, pomoc prawna z zakresu umów najmu, dzierżawy, pożyczki, użyczenia, darowizny, sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia, służebności, umowy agencyjnej, leasingu, przewozu i innych umów;
  • ubezpieczenia OC działalności gospodarczej i inne;
  • prawo zamówień publicznych, opinie i doradztwo prawne, a także reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie;
  • prawo pracy, w szczególności szeroko rozumiana pomoc prawna w sprawach pracowniczych;
  • prawo przewozowe, pomoc prawna z zakresu branży transportowo-spedycyjnej w języku polskim i angielskim, obsługa zagadnień związanych z ubezpieczeniem OC przewoźnika i szeroko rozumianym przewozem międzynarodowym, z uwzględnieniem uregulowań Konwencji CMR;
  • prawo budowlane, pomoc prawna w prowadzeniu procesu inwestycyjnego; przygotowanie i analiza umowy o roboty budowlane oraz dochodzenie związanych z nią roszczeń, z uwzględnieniem obsługi prawnej zamawiającego, generalnego wykonawcy i podwykonawców;

Pomoc prawną świadczymy:

  • poprzez obecność specjalisty w siedzibie firmy w umówionym wymiarze godzinowym;
  • poprzez współpracę z poziomu Kancelarii, z uwzględnieniem możliwości kontaktu on-line oraz spotkań w siedzibie Klienta.