Zmiany w przepisach prawa pracy

22 lutego wchodzą w życie nowe przepisy prawa pracy, które poprawiają sytuację pracowników. Opisywane zmiany dotkną także tych aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Trzeba jednak pamiętać, że zmiany nie dotyczą zatrudnionych np. na umowie o dzieło i umowie zlecenia.


Rzeczywista próba

Każdą umowę o pracę może poprzedzać umowa zawarta na okres próbny. Ustawodawca zakłada, iż właśnie dzięki takiej formie zarówno pracodawca, jak i pracownik będą mogli nawzajem się sprawdzić. Dlatego umowa ta nie może przekraczać 3 miesięcy, a nowe przepisy wyraźnie dopuszczają zastosowanie takiego rozwiązania tylko raz. Wyjątkiem jest między innymi sytuacja, gdy pracodawca będzie chciał sprawdzić inne kwalifikacje pracownika – do wykonywania pracy innego rodzaju. Continue reading

Dobre imiona

Niedawno francuski sąd orzekł, że nadanie dziecku imienia od popularnego masła orzechowego Nutella jest sprzeczne z prawem. W orzeczeniu organ zmienił imię na Ella uzasadniając, że decyzja rodziców ośmiesza dziewczynkę. Również w Polsce istnieją przepisy ograniczające wybór imienia. Obecnie można nadać dziecku imię obcego pochodzenia.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, imię nadawane dziecku przez rodziców nie może mieć zdrobniałej formy oraz nieprzyzwoitego lub ośmieszającego charakteru. Według doktryny, nie powinno ono pochodzić od nazwy geograficznej i budzić negatywnych skojarzeń.  Dodatkowo obowiązują pewne zwyczajowe zasady: nie powinno razić sztucznością czy ekstrawagancją, a do tego  powinno być zgodne z regułami gramatycznymi i ortograficznym.  Continue reading

House of cards

W 2012 roku mieliśmy okazję uczestniczyć w uzgodnieniach społecznych projektu „założeń nowego Prawa budowlanego”, Przedstawiona wówczas wersja na 32 stronach opisywała idee i główne zamierzenia. Dziś, czyli 3 lata później, mówimy o nowelizacji prawa budowlanego. Na czym polegają wprowadzone zmiany i dlaczego wciąż są to tylko zmiany kosmetyczne?

Najważniejsza zmiana przewiduje możliwość wybudowania domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych, altan i garaży o powierzchni zabudowy do 35 m2 wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Do tej pory budowa każdego z tych obiektów poprzedzona była uzyskaniem pozwolenia w drodze decyzji administracyjnej. Continue reading

Tabletki bez recepty

Poruszenie. Zamęt. Fala krytyki. Tabletka „dzień po” wywołała zamieszanie. Z dnia na dzień okazało się, że można ją kupić w aptece bez recepty. Kiedy i jak to się stało?

Poza zamętem etycznym, który przeważa obecnie w mediach, widać też niezły zamęt informacyjny. 7 stycznia Komisja Europejska zdecydowała, że środki antykoncepcji awaryjnej ellaOne mogą być dostępne w krajach Unii Europejskiej bez recepty. Podniósł się krzyk i wrzask, a niewielu usłyszało dalszą część, że decyzja o ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń zależy od władz krajowych. Continue reading

Prawo po stronie klienta

Dzień dobry, czy ma Pani komputer? Nie, nie mam. A komórkę? Nie, proszę Pana. A może kalkulator? – ta Pani miała kalkulator, a sprzedawca nakłonił ją do kupna „Internetu na kalkulator”. To jedna z legend krążących wśród sprzedających produkty telefonicznie. Od końca 2014 roku taki kreatywny pracownik nie sprzeda już towaru lub usługi bez pisemnej umowy.

Obecnie głośno o kampanii informacyjnej dotyczącej praw konsumentów. Dzięki aktywnej postawie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przepisy tłumaczone są na prosty i zrozumiały język. Wszystko za sprawą zmian w prawie, które weszły w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku. Continue reading

Nowe kary dla kierowców

System viaTOLL zaczął w Polsce obowiązywać z dniem 1 lipca 2011 roku. Zgodnie z jego zasadami, w przypadku przejazdu pojazdu przez bramkę poboru opłat, system automatycznie pobierał kwotę pieniędzy z konta danej firmy. Nieopłacenie lub niewłaściwe opłacenie przejazdu równało się wymierzaniu przez Inspekcję Transportu Drogowego wysokich kar pieniężnych. Wdrożenie systemu wywołało wiele głosów sprzeciwu, a jego funkcjonowanie – wrogów w osobach kierowców i właścicieli firm transportowych. Z 2 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja tych przepisów.

Główne argumenty podnoszone przez branżę transportową sprowadzały się do kilku zasadniczych kwestii. Continue reading